Προστατεύει την καλλιέργειά σας από τα
ζιζάνια μόνο με δύο ψεκασμούς

Οφέλη

To LoyantΤΜ 25 EC καταπολεμά ακόμα και τα πιο ανθεκτικά ζιζάνια του ρυζιού και προστατεύει την καλλιέργεια με δύο μόνο ψεκασμούς για μεγαλύτερη οικονομία σε χρόνο και χρήμα.

1ος ψεκασμός

2ος ψεκασμός

Χαρακτηριστικά

Το LoyantΤΜ 25 EC είναι ένα νέο ζιζανιοκτόνο που ανακαλύφθηκε και αναπτύχθηκε από την Dow AgroSciences για την αποδοτικότερη καλλιέργεια ρυζιού. Συνεχίζει την πρωτοπορία της νέας συνθετικής χημικής ομάδας των αυξινών (HRAC group O / WSSA group 4) με την ονομασία arylpicolinates.

Το Loyant 25 EC περιέχει τη νέα δραστική ουσία RinskorΤΜ, η οποία έχει έναν ισχυρό, εναλλακτικό τρόπο δράσης και θα αποτελέσει ένα εργαλείο διαχείρισης της ανθεκτικότητας στην καλλιέργεια του ρυζιού.

Το Loyant 25 EC μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους και μεθόδους καλλιέργειας ρυζιού και σε όλα τα προγράμματα ελέγχου των ζιζανίων. Το Loyant 25 EC μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσπαρτικά, μεταφυτρωτικά, σε συμβατικές και ClearField ποικιλίες και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογής.

Το Loyant 25 EC προσφέρει στους καλλιεργητές ρυζιού περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της καλλιέργειάς τους.

Εφαρμογή

  • To LoyantΤΜ 25 EC πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέρος ενός προγράμματος καταπολέμησης ζιζανίων που περιλαμβάνει ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης, σε επαναλαμβανόμενους ψεκασμούς, είτε σε μείγμα βυτίου ή σε έτοιμα για χρήση διαλύματα.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Loyant 25 EC δύο φορές ανά καλλιεργητική περίοδο, μεταφυτρωτικά, ή την πρώτη φορά προσπαρτικά και τη δεύτερη μεταφυτρωτικά.
  • Προσπαρτικά, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ήδη φυτρωμένα ζιζάνια ως burndown εφαρμογή για την καταπολέμηση της Heteranthera spp. και της Echinochloa spp.
  • Σε περίπτωση δύο μεταφυτρωτικών ψεκασμών ανά καλλιεργητική περίοδο, απαιτείται μεσοδιάστημα 9 ημερών. Εάν γίνει διπλός ψεκασμός,ένας από τους ψεκασμούς πρέπει να διενεργηθεί σε συνδυασμό με άλλο ζιζανιοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης για την καταπολέμηση της μουχρίτσας.
  • To Loyant 25 EC παρέχει εξαιρετικό έλεγχο σε μουχρίτσες (Echinochloa spp.), σκίρπο (Schoenoplectus mucronatus), μοσχοκύπερη (Cyperus difformis) και βουτόμο (Butomus umbellatus) όταν χρησιμοποιείται σε πρόγραμμα ζιζανιοκτονίας που περιλαμβάνει 2 ψεκασμούς, ακόμη και προσπαρτικά με ακολουθούμενο μεταφυτρωτικό ψεκασμό. Ωστόσο, οι 2 ψεκασμοί μπορούν επίσης να εφαρμοστούν για την καταπολέμηση άλλων ζιζανίων που ενδεχομένως να έχουν αναπτυχθεί μετά τον πρώτο ψεκασμό, ειδικά στην περίπτωση προσπαρτικής εφαρμογής.
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Καλλιέργεια

Συμβατικές και Clearfield® ποικιλίες ρυζιού και υβρίδια, (Indica & Japonica). Υγρή σπορά σε νερό, ξηρή σπορά και μεταφυτευόμενο ρύζι.

Τρόπος εφαρμογής

Μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος

Δόση εφαρμογής

120 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα

Στάδιο καλλιέργειας

BBCH 12-45 (από 2 φύλλα έως το στάδιο διόγκωσης του κολεού του "φύλλου σημαία", περίπου 60 ημέρες πριν την συγκομιδή)

Στάδιο ζιζανίων

Στενόφυλλα: από 2 φύλλα μέχρι και μετά το στάδιο του αδελφώματος
Κυπεροειδή: περίπου από 3-5 εκ σε ύψος
Πλατύφυλλα: περίπου από 2-20 εκ σε ύψος

Αριθμός εφαρμογών

2 ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο

Ζιζάνια

Ευρύ φάσμα καταπολέμησης ζιζανίων για αυξημένη παραγωγή και καλύτερη ποιότητα

Το LoyantTM 25 EC είναι ένα ευρέος φάσματος ζιζανιοκτόνο ρυζιού που παρέχει αποτελεσματικό έλεγχο αγρωστωδών, κυπεροειδών και πλατύφυλλων ζιζανίων, συμπεριλαμβανομένων και των ανθεκτικών βιότυπων. Το Loyant 25 EC ελέγχει εξαιρετικά τα ECHCG, ECHSS, SCPMU, CYPDI και BUTUM.

ΔΕΙΤΕ AΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
Φάσμα δράσης
Αποτελέσματα

Δράση

To LoyantΤΜ 25 EC προσφέρει ευελιξία, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο προσπαρτικά όσο και μεταφυτρωτικά, από τα 2 φύλλα έως το στάδιο διόγκωσης του κολεού του “φύλλου σημαία”.

Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε ένα πρόγραμμα καταπολέμησης ζιζανίων τόσο για τη βελτιστοποίηση του συνολικού ελέγχου όσο και του περιορισμού ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα.

Απαιτείται εκ νέου κατάκλυση 1 έως 3 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

Μετά τη συγκομιδή του ρυζιού όπου εφαρμόστηκε Loyant 25 EC, με βάση την ορθή γεωργική πρακτική, δεν υπάρχουν περίοδοι αναμονής ή περιορισμοί των επιλογών για τις επόμενες καλλιέργειες.

Περιβάλλον

Ευνοϊκό προφίλ για το περιβάλλον,
τον χρήστη και τον καταναλωτή

Φιλικό προς το περιβάλλον: Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των Η.Π.Α. (EPA) κατέταξε τη δραστική ουσία του LoyantTM 25 EC, το RinskorTM, στα «χαμηλής επικινδυνότητας» ζιζανιοκτόνα. Ψεκάστε γνωρίζοντας ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση των ζιζανίων και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να συνυπάρχουν.

Προστασία του περιβάλλοντος: Το RinskorTM αποικοδομείται ταχύτατα στο έδαφος, το νερό και τους φυτικούς ιστούς.

Η χαμηλή δόση εφαρμογής του (δραστική ουσία/στρέμμα) μειώνει κατά εκατομμύρια λίτρα την παγκόσμια περιβαλλοντική επιβάρυνση

Επικοινωνία

Κατάστημα Αθήνας

Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι

Tηλ.: 210 6889717, Fax: 210 6801018

E-mail: stavros.rigalos@corteva.com

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου, 570 01 Θέρμη

Tηλ.: 2310 473020, Fax: 2310 486109

E-mail: christos.dimitriou@corteva.com